AUDITY SYSTEMÓW JAKOŚCI

Przeprowadzamy audity kontrolne (wewnętrzne i zewnętrzne):

  • systemów jakości bezpieczeństwa żywności HACCP / ISO 22000;
  • systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008;
  • Dobrych Praktyk Rolniczych (GAP) / GlobalGAP;
  • dokumentacji systemów jakości;
  • linii produkcyjnych, zakładów produkcyjnych;
  • projekty technologiczne zakładów przemysłowych, handlowych i gastronomicznych.

Audyty kontrolne - więcej informacji: www.haccp-polska.pl

Projektowanie technologiczne - więcej informacji: www.infop.pl

Oferujemy rownież dostosowanie istniejącego systemu HACCP do wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO 22000:2006 / BRC.

auditing in food industry
audyt haccp iso 22000
audyt iso 22000 prp certyfikacja
weryfikacja brc ifs standardów
kontrole wewnętrzne w zakładzie, inspekcje
monitoring, walidacja, weryfikacja, ccp, krytyczne punkty, operacyjne programy warunków wstępnych
punkt kontrolny CP, krytyczne punkty kontroli

Copyright haccp-polska.pl